Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lomnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku: 

VHP Krnov, Albrechtická 22, 794 01 Krnov
Tel.: 554 616 220
Vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Hlaváček
Tel.: 554 616 293, e-mail: krnov.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik, spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Lomnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Moravice (správcovství ř. km 0,0000 - 91,2450) 10100015 2-02-02-025/-027/-033
Lomnický potok 10100952 2-02-02-026
bezejmenný tok 10213738 2-02-02-026

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p. 
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc 

Přímý výkon správy toku:

Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu: David Čížek, Dis.
Tel.: 583 301 292, e-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole je vypsán pouze jeden vodní tok, který spravuje Povodí Moravy, s. p. Protože vodní tok neprotéká intravilánem obce, ale pouze jižní hranicí katastru, není potřeba vyjádření správce vodního toku.

Název vodního toku IDVT ČHP
Bystřice (do Moravy) 10100053 4-10-03-092

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 956 951 111
E-mail:: ost51@lesycr.cz
Vedoucí správy toků: Ing. Miroslav Kahánek
Tel.: 956 951 201, 724 523 966, e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz


Rajon 104 - příslušný správce VT na území obce - Mgr. Jiří Mlčoušek
Tel.: 956 951 241, 724 523 968
E-mail: jiri.mlcousek@lesycr.cz
 Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p., spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Lomnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Lomnička 10213921 2-02-02-026
LP Lomnického potoka v km 4,6 10218510 2-02-02-026
LP Lomnického potoka v km 1,9 10210026 2-02-02-026
LP Rýžovníku 10214703 2-02-02-034
PP Lomnického potoka v km 3,4 10216777 2-02-02-026
PP Lomnického potoka v km 7,3 10208659 2-02-02-026
PP Lomnického potoka v km 7,8 10213575 2-02-02-026
LP Lomničky 10212080 2-02-02-026
PP Lomnického potoka v km 7,8 10211292 2-02-02-026
LP Lomnického potoka v km 3,1 10213634 2-02-02-026
PP Lomnického potoka v km 7,15 10214979 2-02-02-026
PP Lomnického potoka v km 6,6 10209225 2-02-02-026
PP Lomnického potoka v km 4,6 10216698 2-02-02-026
PP PP Lomnického potoka v km 7,8 10217937 2-02-02-026
PP PP Lomnického potoka v km 7,8 10215842 2-02-02-026
PP Lomnického potoka v km 4,0 10209240 2-02-02-026
PP Lomničky 10211319 2-02-02-026