Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Anna Šomodíková  554 271 024
Mgr. Barbara Vojtíšková

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení  Adresa Mobil (neveřejný)
Josef Frnka
Michal Frnka

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa  Telefon (neveřejný)
traktorek Obec Lomnice  Lomnice 42
Hasičské auto Tatra Jednotka SDH Lomnice 42

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Lomnice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Penzion Lomnický šenk Lomnice 99, 793 02 Lomnice Miroslav Pěgřimek 60 60
Základní škola Lomnice Lomnice 24, 793 02 Lomnice Lucie Mrtvá 50 50
Kulturní dům Lomnice 16, 793 02 Lomnice Anna Šomodíková 50 --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
VaK Bruntál a. s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál 555 573 300, 733 184 340

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Mobil (neveřejný)
Potraviny Prima Lomnice 69 Eva Zemančíková 554 271 037