POVODŇOVÝ PLÁN obce Lomnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 07307/922/45.03/2015; ze dne 16. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/002510/2015; ze dne 28. 05. 2015
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM027948/2015-219/To; ze dne 26. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MUBR/46339-15/pro - OŽP-pro_344/2015/pro; ze dne 21. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 12. 2019
offline verze 17. 12. 2019
digitalizovaná verze 17. 12. 2019
databáze POVIS 17. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i