Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Lomnice 42, 793 02 Lomnice
Tel.: 554 230 257, 724 179 149
E-mail: podatelna@obec-lomnice.cz
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Tel.: 554 706 111
E-mail: posta@mubruntal.cz

Oddělení vody, odpadů a silničního hospodářství
Ing. Hana Kutáčková
Tel.: 554 706 342
E-mail: hana.kutackova@mubruntal.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: posta@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra