Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Lomnice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lomnice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějšími vodními toky v území jsou Lomnický potok a Moravice. Řeka Moravice je nejvýznamnější přítok řeky Opavy. Délka toku činí 100,5 km, plocha povodí 899,9 km². Pramení v Hrubém Jeseníku v nadmořské výšce 1134,8 m, 3 km jižně od vrcholu Pradědu. Nejprve teče jihovýchodním směrem. Její hladinu vzdouvají vodní nádrže Slezská Harta a Kružberk. U zříceniny hradu Vikštejn se postupně obrací na severovýchod, protéká městem Hradec nad Moravicí, Branka u Opavy a Opava, pod kterou se v nadmořské výšce 241,9 m n. m. zprava vlévá do řeky Opavy. 

Vodní toky na území obce Lomnice

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Moravice a Lomnický potok

Místo profilu ř. km Qa [m3/s]
Hlásný profil kat. A Valšov, Moravice 74,900 3,410
Hlásný profil kat. C Lomnice, Lomnický potok 6,650 0,085

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Lomnice

Přehled vodních děl na území obce Lomnice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Lomnice se nachází celkem 3 vodní díla - Tylovský rybník a dva jezy.