Hladinoměry - Loštice

Bouzov (Třebůvka)

Hladinoměrné čidlo kat. C ve správě obce Bouzov je umístěno na mostní konstrukci přes Třebůvku na silnici směrem k m. č. Bezděkov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Loštice, které se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Litovel).

Loštice (Třebůvka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází u silnice II/635 na mostní konstrukci přes tok Třebůvka v ř. km 4,900.

Vlčice (Třebůvka)

Hladinoměrné čidlo ve správě města Loštice je umístěno na mostě přes Třebůvku na okraji intravilánu místní části Vlčice směrem k Lošticím. Profil kat. C monitoruje hlídková služba města Loštice, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Moravičany, která se nachází na toku pod městem a také příslušné ORP (Mohelnice).

Žádlovice (Podhrádek)

Hladinoměrné čidlo ve správě města Loštice je umístěno na mostku přes tok Podhrádek v Žádlovicích. Profil kat. C monitoruje hlídková služba města Loštice, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje příslušné ORP (Mohelnice).