Hladinoměry - Loštice

Bouzov (Třebůvka)

Hladinoměrné čidlo kat. C je umístěno na mostní konstrukci přes Třebůvku na silnici směrem k m. č. Bezděkov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Loštice, které se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Litovel).

Loštice (Třebůvka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Ostrava.

Loštice - Vlčice (Třebůvka)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostě přes Třebůvku na okraji intravilánu Vlčic směrem k Lošticím. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Moravičany, která se nachází na toku pod městem a také příslušné ORP (Mohelnice).

Žádlovice (Podhrádek)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostku přes tok Podhrádek v Žádlovicích. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje příslušné ORP (Mohelnice).