POVODŇOVÝ PLÁN města Loštice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM14961/2015-219/Ju; ze dne 20. 04. 2015
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR012924/2015; ze dne 25. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMO-ŽP/10721/15; ze dne 07. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 06. 2022
offline verze 27. 06. 2022
digitalizovaná verze 27. 06. 2022
databáze POVIS 27. 06. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i