POVODŇOVÝ PLÁN města Loštice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM14961/2015-219/Ju; ze dne 20. 04. 2015
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR012924/2015; ze dne 25. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MUMO-ŽP/10721/15; ze dne 25. 04. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 05. 2019
offline verze 17. 05. 2019
digitalizovaná verze 17. 05. 2019
databáze POVIS 17. 05. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i