Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci města)
Bc. Šárka Havelková Seifertová starostka
Jan Konečný místostarosta

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci JSDH) 
Josef Pokorný velitel JSDH
Ivana Ruprechtová technický úsek

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Seznam nasmlouvaných prostředků využitelných povodňovou komisí při povodni

VlastníkTechnické prostředky
Bohumil Till Kráčející bagr
p. Podsklan Bagr, nákl. automobil aj.

 

Věcné prostředky JSDH

Adresa stanice JSDH Kontaktní osoba Kontakt
Loštice, Sídliště 71e Josef Pokorný

 

Typ techniky JSDH
Přívěsná elektrocentrála
Traktor
Elektrické kalové čerpadlo 220 V, 380 V
Motorové kalové čerpadlo se spalovacím motorem
2x Elektrocentrála 
Motorová řetězová pila
Přenosné radiostanice
Záchranný člun gumový, hliníkový, laminátový
Protipovodňové pytle jednokomorové, dvoukomorové

 

Zabezpečení evakuace

Střediska evakuace v době povodně na území města Loštice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob / jídel Evidence a rozdělení osob
Kulturní dům Hradská 380  Stanislav Veselý 100/-- Stanislav Veselý/
Hana Štenclová
Základní škola  Komenského 17  Mgr. Lubomír Faltus  –/550 Pokorný Josef
Víceúčelové zařízení  U Valchy 258  Jaroslav Glöckner   25/-- Bc. Šárka Havelková Seifertová

 

Místa ubytování v době povodně na území města Loštice

Místo  Adresa  Kontaktní osoba  Telefon Počet osob 
Víceúčelové zařízení  U Valchy 258  Jaroslav Glöckner 25
Ubytovna PALOMO  Hradská 107  Ing. Heidenreich  60
Kulturní dům  Hradská 380  Stanislav Veselý, Hana Štenclová 100 (nutno dodat prostředky pro spaní) 
Mateřská škola  Trávník 595  Květoslava Kobzová  100 dětí (prostředky jen pro děti) 

 

Místa nouzového stravování v době povodně na území města Loštice

Místo  Adresa  Kontakt. osoba  Spojení  Kapacita jídelny Kapacita kuchyně
ZŠ Loštice  Trávník 596 Ludmila Kubíčková  120 osob  550 jídel 
Restaurace Coufal  Nám. Míru 62  Jan Konečný 80 osob  150 jídel 
Restaurace Na Růžku  Olomoucká 146  Jiří Vykydal 60 osob  150 jídel 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Jednota COOP - spotřební družstvo Zábřeh Loštice, nám. Míru 14 Miroslava Šípková

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
ŠPVS Šumperk, Jílová 2769/6 Milan Czislinský
ŠPVS Mohelnice ČOV Mohelnice Jiří Rauš
Firma Palomo Loštice, Olomoucká 580 Ing. Jan Fajt
Studna v Sokolské ulici Loštice, p. č. 587 Stanislav Březina