Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice
Tel.: 583 445 101, 731 501 003
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Tel.: 583 452 111
E-mail: mesto@mohelnice.cz
Jeremenkova 1191, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.