Charakteristika zájmového území

Město Loštice se nachází v Olomouckém kraji ve správním území obce s rozšířenou působností Mohelnice. Loštice mají čtyři místní části – Loštice, Markrabku, Vlčice a Žádlovice. Město se nachází na pomezí Mohelnické brázdy a Zábřežské vrchoviny v nadmořské výšce 260 m. Městem protéká říčka Třebůvka, která se u obce Moravičany vlévá do řeky Moravy.

Lokalizace města Loštice

Městečko je z historie především známé hrnčířstvím - výrobou „Loštických pohárů“, které v 15. a 16. století byly používány téměř v celé střední Evropě.

K 1. 1. 2015 ve městě žilo 3 020 obyvatel. Nejvýznamnějším místním produktem je výroba „Loštických tvarůžků“ (tzv. Olomoucké syrečky), které svojí charakteristickou vůní a speciální chutí jsou oblíbenou pochoutkou všech gurmánů.

Město je známo také bohatým kulturním životem. Ve městě působí přes 30 spolků a zájmových organizací. Ochotnické divadlo a účinkování domácích hudebních souborů má zde již více jak stodvacetiletou tradici. Nejvýznamnější společenskou událostí města, která si získává postupně svoji tradici jsou „Slavnosti hudby a tvarůžků“, ze sportu je to turistické „Putovaní za Loštickým tvarůžkem“.

Podle Quittovy klimatické klasifikace zasahují na  území obce klimatické poboblasti MT10, MT11 a T2.

Charakteristika klimatických oblastí

Charakteristika
MT10 MT11 T2
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 160 - 170
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2°C až -3°C -2°C až -3°C -2°C až -3°C
Průměrná teplota v červenci [°C] 17°C - 18°C 17°C - 18°C 18°C až 19°C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 50 - 60 40 - 50