Správce vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Střítež a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:   
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 229
E-mail: provozolomouc@pmo.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Loštice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Třebůvka
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-116/118
ID toku: 10100070

 

Vodní tok * Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-118
ID toku: 10197928

 

Vodní tok * Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-117
ID toku: 10194633

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Příslušní správci VT:
Ing. Michal Najman; Jiří Pniok
Tel.: 956 957 240; 956 957 235
Email: michal.najman@lesycr.cz; jiri.pniok@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Loštice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Podhrádek
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-117
ID toku: 10191603

 

Vodní tok PP Třebůvky v km 6,100
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-116
ID toku: 10186094

 

Vodní tok * Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-116
ID toku: 10188388

 

Vodní tok * Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-117
ID toku: 10186023

 

Vodní tok PP PP Třebůvky č. 2
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-116
ID toku: 10189721

 

  • Vodní toky bez určení správce

Vodní tok * Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-116
ID toku: 10198891

 

Vodní tok * Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-117
ID toku: 10201227

 

Vodní tok * Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-116
ID toku: 10187423