Správce vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Loštice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:   
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 229
E-mail: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Loštice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok ČHP IDVT Správcovství ř. km
Třebůvka 4-10-02-116/118 10100070 0,00 - 39,04
Bezejmenný vodní tok 4-10-02-117 10194633 0,00 - 1,35 

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Příslušní správci VT:
Ing. Michal Najman; Jiří Pniok
Tel.: 956 957 240; 956 957 235
Email: michal.najman@lesycr.cz; jiri.pniok@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Loštice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok ČHP IDVT Správcovství ř. km
Podhrádek 4-10-02-118/117 10191603 0,00 - 10,82
PP Třebůvky v km 6,1 4-10-02-116 10186094 0,00 - 3,22
Bezejmenný vodní tok 4-10-02-116 10188388 0,00 - 2,23
Bezejmenný vodní tok 4-10-02-117 10186023 0,00 - 1,90
PP PP Třebůvky č. 2 4-10-02-116 10189721 0,00 - 0,62 

 

  • Vodní toky u nichž se správce neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. A také některé další vodní toky na území města Loštice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok ČHP IDVT Správcovství ř. km
Bezejmenný vodní tok 4-10-02-118 10197928 0,00 - 3,65
Bezejmenný vodní tok 4-10-02-116 10198891 0,00 - 1,04
Bezejmenný vodní tok 4-10-02-117 10201227 0,00 - 0,90
Bezejmenný vodní tok 4-10-02-116 10187423 0,00 - 0,79