Správce vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Loštice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:  
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Vedoucí provozu: Josef Holásek
Tel.: 585 711 229
E-mail: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok ČHP IDVT
Třebůvka 4-10-02-1160-0-00 | 4-10-02-1180-0-00 10100070
Bezejmenný tok 4-10-02-1170-0-00 10194633

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
OŘ Severní Morava, Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, Ostrava, 710 00
Ing. Alois Riško, tel.: 956 941 111, e-mail: or941@lesycr.cz
 
Rajon - příslušný správce VT na území města Loštice:
Rajon 110
Ing. Petr Onderka, tel.: 956 941 366, 724 623 865, e-mail: petr.onderka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok ČHP IDVT
Podhrádek 4-10-02-1170-0-00 10191603
PP Třebůvky v km 6,1 4-10-02-1160-0-00 10186094
Bezejmenný tok 4-10-02-1160-0-00 10188388
PP PP Třebůvky č. 2 4-10-02-1160-0-00 10189721

 

  • Vodní toky u nichž se správce neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok ČHP IDVT
Bezejmenný tok 4-10-02-1180-0-00 10197928
Bezejmenný tok 4-10-02-1160-0-00 10198891
Bezejmenný tok 4-10-02-1170-0-00 10201227
Bezejmenný tok 4-10-02-1160-0-00 10187423