Správce vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Loštice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:  
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:   
Vedoucí provozu - Josef Holásek
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 229
E-mail: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0, 5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok ČHP IDVT Správcovství ř. km
Třebůvka 4-10-02-116/118 10100070 0,00 - 39,04
Bezejmenný vodní tok 4-10-02-117 10194633 0,00 - 1,35 

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Příslušní správci VT:
Ing. Michal Najman; Jiří Pniok
Tel.: 956 957 240; 956 957 235
Email: michal.najman@lesycr.cz; jiri.pniok@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0, 5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok ČHP IDVT Správcovství ř. km
Podhrádek 4-10-02-117 10191603 0,00 - 10,82
PP Třebůvky v km 6,1 4-10-02-116 10186094 0,00 - 3,22
Bezejmenný vodní tok 4-10-02-116 10188388 0,00 - 2,23
Bezejmenný vodní tok 4-10-02-117 10186023 0,00 - 1,90
PP PP Třebůvky č. 2 4-10-02-116 10189721 0,00 - 0,62 

 

  • Vodní toky u nichž se správce neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok ČHP IDVT Správcovství ř. km
Bezejmenný vodní tok 4-10-02-118 10197928 0,00 - 3,65
Bezejmenný vodní tok 4-10-02-116 10198891 0,00 - 1,04
Bezejmenný vodní tok 4-10-02-117 10201227 0,00 - 0,90
Bezejmenný vodní tok 4-10-02-116 10187423 0,00 - 0,79