Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice
Tel.: 583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Tel: 583 452 111
E-mail: mesto@mohelnice.cz 

Odbor životního prostředí
- Ing. Vladimír Trnka
nám. Svobody 1023/1, 789 85 Mohelnice
Tel: 583 452 197, 723 641 944
E-mail: trnkav@mohelnice.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Petra Wezdenkova
Tel:
583 452 196

E-mail: wezdenkovap@mohelnice.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství- Ing. Josef Veselský
Tel: 585 508 402
E-mail: j.veselsky@kr-olomoucky.cz

Oddělení vodního hospodářství- Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra