Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice
Tel.: 583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Petra Wezdenkova
Tel:
583 452 196

E-mail: wezdenkovap@mohelnice.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Vladimíra Kresáč Kubišová

Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz