Hladinoměry - Opočno

Chábory (Dědina)

HLADINOMĚR SMĚRODATNÝ PRO MĚSTO DOBRUŠKU. Hlásný profil kat. B se nachází na pravém břehu vodního toku Dědina, u mostu silnice I/14 v místní části Chábory (město Dobruška). Profil monitoruje RPP ČHMÚ Hradec Králové, které zároveň informuje VHD Povodí Labe Hradec Králové.

Opočno (Zlatý potok)

Hladinoměrná stanice Opočno se nachází na přemostění přes Zlatý potok, ulice Hradecká. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje město České Meziříčí, které se nachází na toku Zlatý potok pod městem a ORP Dobruška.

Semechnice (Zlatý potok)

Hlásný profil Semechnice se nachází na přemostění přes Zlatý potok, za kaplí, blízko č.p. 104. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s přenosem dat a zasíláním varových sms zpráv. SPA od dna: 110 - 130 - 150 cm; pokud měříme od mostovky tak 60 - 40 - 15 cm. Profl monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále informuje město Opočno, které se nachází níže na toku Zlatého potoka a ORP Dobruška.