Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
Tel: 494 668 331, 494 668 332
E-mail: info@mu.opocno.cz
Nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška
Email: zivotnipr@mestodobruska.cz
Tel: +420 494 629 563
Fax: +420 494 629 582
Vedoucí oddělení životního prostředí: Ing. Tomáš Seidl
Tel/Mob: 494 629 563 / 602 464 544
Email: t.seidl@mestodobruska.cz
Vodní hospodářství: Ing. David Baše
Tel/Mob: 494 629 560 / 777 418 419
Email: d.base@mestodobruska.cz

Vodní hospodářství: Ing. Tomáš Seidl
Tel/Mob: 494 629 563 / 602 464 544
Email: t.seidl@mestodobruska.cz

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel: 736 521 907                                                                                   
Fax: 495 817 336
E-mail: posta@kralovehradeckykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra