Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik

Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Ředitel závodu: Ing. Milan Kvapil - 466 868 200, kvapilm@pla.cz


Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk 
Vedoucí střediska: p. Jiří Jindra - 465 611 360, 602 108 493, jindraj@pla.cz
Úsekový technik: Dědina - p. Blanka Nejedlíková - 465 612 014, 602 126 917, nejedlikovab@pla.cz
Úsekový technik: Zlatý potok - Mgr. Kateřina Rupešová - 465 612 014, 725 504 773, rupesovak@pla.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Dobrušky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Zlatý potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-030/5, 1-02-03-030/7, 1-02-03-031
ID toku: 10100593

 

Vodní tok Dobříkovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-038
ID toku: 10185417

 

Vodní tok Jalový potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-037
ID toku: 10102924

 

Vodní tok * bezejmenný
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-035
ID toku: 10171691

 

Vodní tok * bezejmenný
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-038
ID toku: 10171695

 

Vodní tok * bezejmenný
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-038
ID toku: 10171696

 

Vodní tok * bezejmenný
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-038
ID toku: 10171699

 

Vodní tok * bezejmenný
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-038
ID toku: 10171698
  • Ostatní vodní toky bez určeného správce

Vodní tok Neplatil
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-030/6
ID toku: 10171662

 

Vodní tok * bezejmenný
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-030/5
ID toku: 10171659

 

Vodní tok * bezejmenný
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-030/7
ID toku: 10171673
  • Vodní toky ve správě vlastníků HOZ - Státní pozemkový úřad

Správce:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Vodní tok * bezejmenný
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-037
ID toku: 10171693

 

Vodní tok * bezejmenný
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-031
ID toku: 10171675