Charakteristika zájmového území

Město Opočno se nachází zhruba 5 kilometrů jihozápadně od Dobrušky a cca 27 kilometrů východně od města Hradec Králové. Město Opočno patří pod obec s rozšířenou působností Dobruška. Velikost katastru města činí 1 401,08 ha, z toho cca 66 % tvoří zemědělská půda, 17 % lesy, 4 % zastavěné plochy, 3 % vodní plochy a 10 % ostatní plochy. K 31. 12. 2014 stav obyvatel činil 3 139.

Ve městě se nachází MŠ, ZŠ a knihovna. Nadmořská výška v okolí města kolísá okolo 290 m. Pro volný čas je zde vybudováno venkovní koupaliště Broumar, tenisové a fotbalové hřiště, zimní stadion. Nedaleko města Opočno se nachází krytý plavecký stadion a kuželník. Ve městě nalezneme i cenné historické památky. Nejvýznamnější dominantou města je renesanční zámek s anglickým parkem a rozsáhlou oborou. Dále je zde Kapucínský kostel Narození Páně a Mariánský kostelík z počátku 19. stol či bývalý zámecký pivovar.

Město Opočno na základní mapě

Geomorfologicky náleží zájmové území do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblast Východočeská tabule, celek Orlická tabule a podcelek Třebechovická tabule. Území patří do oblasti Východočeské tabule, která leží ve východní části České Tabule. Tabule je vyplněna především druhohorními sedimenty, kdy jsem zasahovalo mělké moře ze severu. Nacházející se zde především slínovce, jílovce a spongility.

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území města Opočno je Zlatý potok. Zlatý potok v Orlických horách na západním temeni Sedloňovského vrchu. Protéká skrz města Sedloňov, Kounov, Kamenice, Opočno… Zlatý potok se vlévá do Orlice, která dále ústí do Labe. Celková délka toku je 58,4 km. Zdrojnicemi Zlatého potoku jsou Sedloňovský a Polomský potok. Na potoce je vybudován Semechnický rybník a Broumar. V červenci roku 1998 nastala na tomto vodním toce katastrofální povodeň, kdy ve vesnici Hluky zemřeli dva lidé.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území města Opočno do mírně teplé klimatické oblasti MT11.

Charakteristické indexy pro mírně teplou oblast MT 11

Charakteristika  
Počet letních dnů (teplota > 25 °C) 40 – 50
Průměrná teplota v červenci 17 – 18 °C
Počet mrazových dnů 110 – 130
Počet ledových dnů 30 – 40
Průměrná teplota v lednu -2 – -3 °C 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou           50 – 60
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 mm
Srážkový úhrn v zimním období 200- 250 mm