Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
Tel.: 494 669 622
Email: info@mu.opocno.cz
Nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Tel: +420 494 629 580
Email: posta@mestodobruska.cz
Záložní stanoviště:
ČR- HZS Královéhradeckého kraje, Stanice Dobruška
Solnická 791, 518 01 Dobruška
Tel: 950 520 684
Fax: 494 623 902
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel: 495 817 111                                                                                   
Fax: 495 817 336
E-mail: podatelna@kr-kralovehradecky.cz, povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.