POVODŇOVÝ PLÁN města Opočno

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/16/6789; ze dne 02. 03. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Dobruška, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MUD 1213/2016 OVŽP/TS; ze dne 10. 03. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 03. 2016
offline verze 30. 03. 2016
digitalizovaná verze 30. 03. 2016
databáze POVIS 30. 03. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i