Hladinoměry - Hustopeče

Boleradice (Haraska)

Hlásný profil kategorie C je umístěn v městysi Boleradice na mostu u č. p. 214. Provozovatelem je městys Boleradice.

Boleradice - pod hřbitovem (Haraska)

Pomocný hlásný profil na mostku pod hřbitovem v JV části městyse Boleradice

Provozovatel: Městys Boleradice

Hustopeče (Štinkovka)

Hladinoměrné čidlo Hustopeče

Provozovatel: Město Hustopeče

Terezín (Čejčský potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na Čejčském potoku na silničním mostě směrem k obci Kobylí v ř. km 1,47 na silnici II/421. Od spodní hrany mostovky je stanoven a zakreslen pouze třetí stupeň povodňové aktivity a to ve vzdálenosti 32 cm. Jedná se o hlásný profil bez automatického měření. Provozovatelem stanice je město Hodonín.

VD Nové Mlýny (Dyje)

Hlásný profil kategorie A se nachází na Dyji v jejím ř. km 42,24. Leží mezi tělesem hráze a mostem na levém břehu. Dosažení SPA se zde řídí dle průtoků. Správcem je Povodí Moravy, s. p.

Velké Pavlovice (Trkmanka)

Hlásný profil kat. B se nachází nad mostem na levém břehu Trkmanky. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Židlochovice (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází v intravilánu města Židlochovice a je umístěn na pravém břehu 50 m za mostní konstrukcí silnice č. II/416. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: soutok Svratky se Svitavou - VD Nové Mlýny. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.