Hladinoměry - Hustopeče

Boleradice - (Haraska)

Hladinoměrné čidlo v městysi Boleradice (Haraska)

Provozovatel: Městys Boleradice

Boleradice - pod hřbitovem (Haraska)

Pomocný hlásný profil na mostku pod hřbitovem v JV části městyse Boleradice

Provozovatel: Městys Boleradice

Hustopeče (Štinkovka)

Hladinoměrné čidlo Hustopeče

Provozovatel: Město Hustopeče

Nové Mlýny (Dyje)

Hlásný profil se nachází na Dyji v jejím ř. km 52,3. Leží mezi tělesem hráze a mostem na levém břehu. Dosažení SPA se zde řídí dle průtoků. Správcem je ČHMÚ Brno.

Terezín (Čejčský potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na Čejčském potoku v obci Terezín na silničním mostě směrem k obci Kobylí v ř. km 1,47 na silnici II/421. Od spodní hrany mostovky je stanoven a zakreslen pouze třetí stupeň povodňové aktivity a to ve vzdálenosti 32 cm. Jedná se o hlásný profil bez automatického hladinoměru.

Velké Pavlovice (Trkmanka)

Hlásný profil kat. B
Provozovatel: ČHMÚ Brno

Židlochovice (Svratka)

Hlásný profil Židlochovice je kategorie A a je umístěn na pravém břehu 50 m pod mostem. Nachází se na 28,4 ř. km. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.