Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi ORP zřizuje starosta města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dukelské nám. č. p. 2/2, 693 17 Hustopeče
Tel.: 519 441 060; 519 441 011 
E-mail: : posta@hustopece-city.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Povodňové komise obcí ve správním území SO ORP Hustopeče: »
Povodňové komise sousedních SO ORP: