Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Židlochovice (Svratka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Velké Pavlovice (Trkmanka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Hustopeče (Štinkovka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Boleradice (Haraska)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Boleradice (Haraska) - vyznačeny stupně SPA

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Terezín (Čejčský potok) - vyznačeny stupně SPA