Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Hustopeče.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Místa dopravních omezení a stanovené objízdné trasy na území SO ORP Hustopeče »
Ohrožené železniční mosty a propustky - Zájmovým územím ORP Hustopeče procházejí tyto železniční trati ČD:
č. 250: Havlíčkův Brod - Kůty (možné ohrožení v úseku: Pouzdřany - Vranovice)
č. 254: Šakvice- Hustopeče u Brna (možné ohrožení v úseku: Šakvice- Hustopeče)
č. 255: Hodonín - Zaječí (možné ohrožení v úseku: Velké Pavlovice- Čejč)

Silniční mosty, propustky a lávky – Zájmovým územím ORP Hustopeče procházejí tyto hlavní silnice:

Dálnice D2 - Ohrožení nehrozí

silnice II.třídy č. 381 - možné ohrožení v úseku: Velké Němčice - Křepice - Nikolčice - Diváky - Klobouky u Brna - Borkovany - Velké Hostěrádky,
silnice II. třídy č 418 - možné ohrožení v obci Velké Hostěrádky
silnice II. třídy č. 420 - možné ohrožení v úseku: Strachotín - Hustopeče u Brna - Kurdějov,
silnice II. třídy č. 421 - možné ohrožení v úseku: Velké Pavlovice - Bořetice - Kobylí
silnice II. třídy č. 425 - možné ohrožení v úseku: Velké Němčice - Hustopeče u Brna


silnice III. třídy č. 42111 - možné ohrožení v úseku: Bořetice - Němčičky
silnice III. třídy č. 4217 - možné ohrožení v obci Horní Bojanovice
silnice III. třídy č. 4211 - možné ohrožení v úseku: Boleradice - Morkůvky- Brumovice
silnice III. třídy č. 4205 - možné ohrožení v úseku: Pouzdřany - Vranovice

Dopravní omezení na území ORP Hustopeče
Objízdné trasy na území ORP Hustopeče
Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.