Hladinoměry - Polanka nad Odrou

Bartošovice (Odra)

Hlásný profil kategorie C ve správě Povodí Odry, státní podnik

Klimkovice (Rakovec)

Profil umístěn na mostě ulice Ostravská

stupně povodňové aktivity měřeny od spodní hrany mostovky

Klimkovice — ul.Komenského (Polančice)

Profil umístěn na mostě ulice Komenského

Stupně povodňové aktivity měřeny od spodní hrany mostovky

Klimkovice — ul.Malá Strana (Polančice)

Profil umístěn na mostě ulice Malá Strana

Stupně povodňové aktivity měřeny od spodní hrany mostovky

Polanka nad Odrou (Polančice)

Hlásný profil kategorie C se nachází na toku Polančice (ř. km 4,3), a to v centru městského obvodu Polanka nad Odrou (Ostrava) nad nádrží Pod zámkem. Je vybaven automatickým hladinoměrem s přenosem dat.

Svinov (Odra)

Hlásný profil kategorie A, jehož provozovatelem je povodí Odry, státní podnik. Profil je umístěn na 300 m  nad mostem, který spojuje centrum s Porubou (Svinov-mosty). SPA je platné pro úsek Albrechtičky - soutok s Opavou.