Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městského obvodu Polanka nad Odrou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Frýdek - Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek – Místek

Přímý výkon správy toku:
VHP Ostrava, Střádalů 26, 718 00 Ostrava
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městského obvodu Polanka nad Odrou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Název vodního toku IDVT ČHP
Odra 10100012 2-01-01-152, 2-01-01-159/3
Polančice 10100447 2-01-01-1531-0-10, 2-01-01-159/3
Bezejmenný tok 10212783 2-01-01-153-0-10
Bezejmenný tok 10212609 2-01-01-153-0-10
Bezejmenný tok 10212518 2-01-01-1592-0-60
Bezejmenný tok 10210155 2-01-01-1592-0-60
Bezejmenný tok 10214145 2-01-01-153-0-10

  

   

  • Vodní toky ve správě Statutárního města Ostravy
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok  10215744 2-01-01-153-0-10

 

  • Vodní toky ve správě Chov ryb Jistebník, s.r.o.
Název vodního toku IDVT ČHP
Mlýnka 10212332 2-01-01-1592-0-60
Bezejmenný tok 10216153 2-01-01-1592-0-60

 

  • Vodní toky ve správě ČRS; Denas, s.r.o. Studénka; Rybaspol A+V s.r.o
Název vodního toku IDVT ČHP
Mlýnka 10212332 2-01-01-1592-0-60

 

  • Vodní toky bez určeného správce 
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10214208 2-01-01-1592-0-60
HOZ 10217421 2-01-01-1531-0-10
Bezejmenný tok 10215427 2-01-01-159/3
HMZ 10215087 2-01-01-159/3
HOZ 10210480 2-01-01-1531-0-10
Bezejmenný tok 10209417 2-01-01-159/3