Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

1. května 330/160, 725 25 Ostrava
Tel.: Kontaktní centrum: 844 121 314; spojovatelka: 599 425 101
E-mail: posta@polanka.ostrava.cz
MMO Nová radnice (budova NR), Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Tel.:
599 444 444
E-mail:
posta@ostrava.cz
Odbor ochrany životního prostředí
- Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. - vedoucí odboru životního prostředí
Tel.:
599 442 306
E-mail:
pvalerian@ostrava.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-podatelna: posta@msk.cz
Oddělení vodního hospodářství - Heczková Lenka, Ing. Bc. - vedoucí oddělení vodního hospodářství
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra