POVODŇOVÝ PLÁN městského obvodu Polanka nad Odrou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Vyjádření správce toků, Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 00715/922/49.19/2017; ze dne 19. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Ostrava - Odbor ochrany životního prostředí
Č. j.: SMO/076452/17/OŽP/Br; ze dne 27. 02. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 06. 2019
offline verze 05. 06. 2019
digitalizovaná verze 05. 06. 2019
databáze POVIS 05. 06. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i