Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

1. května 592/100, 725 25 Ostrava
Tel.: Kontaktní centrum: 844 121 314; spojovatelka: 599 425 101
E-mail: posta@polanka.ostrava.cz
MMO Nová radnice (budova NR), Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Tel.: 599 444 444
E-mail: posta@ostrava.cz
V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
Fax: 950 739 291
E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz
28. října 2771, 702 00 Ostrava
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@posta.kr-moravskoslezsky.cz
V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
Fax: 950 739 291
E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111
Fax:
267 310 920
E-mail:
povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.