Hladinoměry - Poličná

Branky (Loučka)

Hladinoměrná stanice kategorie C Branky se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, blízko č. p. 16. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Obec dále varuje obec Poličná, která se nachází na toku Loučka pod obcí a ORP Valašské Meziříčí.

Jarcová (Vsetínská Bečva)

Hlásný profil kat. A se nachází na levém břehu Bečvy v ř. km 62,50, 100 m pod mostem. Platnost SPA je pro úsek toku soutoku s Bystřicí - soutok s Rožnovskou Bečvou. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Poličná (Loučka)

Hladinoměrná stanice Poličná se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, blízko č. p. 2 (ř. km 1,197). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Obec dále varuje město Valašské Meziříčí, které se nachází na toku Loučka pod obcí a ORP Valašské Meziříčí.

Poličná (Loučka) - lať 1

Vodočetná lať Poličná se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, blízko č. p. 7. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Valašské Meziříčí, které se nachází na toku Loučka pod obcí a ORP Valašské Meziříčí.

Poličná (Loučka) - lať 2

Vodočetná lať Poličná se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, levobřežní opěrná zeď před mostem silnice II/150, ř. km. 1.413. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Valašské Meziříčí, které se nachází na toku Loučka pod obcí a ORP Valašské Meziříčí.

Valašské Meziříčí (Rožnovská Bečva)

Hlásný profil kat. A se nachází ve městě Valašské Meziříčí na toku Rožnovské Bečvy (ř. km 1,40) u jezu v ul. Kupkova. Platnost SPA je od Rožnova pod Radhoštěm po soutok se Vsetínskou Bečvou. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.