Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Poličná a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 777 90 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí
Ing. Pavlína Burdíková - vedoucí provozu
Tel.: 571 685 096
E-mail: provozvalmez@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Poličná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku                                                       IDVT           ČHP
Bečva 10100043  4-11-02-0010-0-00, 4-11-02-0030-0-00
Vsetínská Bečva 10100047  4-11-01-0930-0-00
Loučka 10203047  4-11-02-0020-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
OŘ jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Tel.: 956 942 311
E-mail: or942@lesycr.cz

Rajon 202 - příslušný správce VT na území obce Poličná:
Tomáš Janovský
Tel.: 956 942 365, 724 523 979
E-mail: tomas.janovsky@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Poličná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP                   
 Pastevník 10186175  4-11-02-0180-0-00
Škaredský (Uhliský) potok 10192482 4-11-01-0910-0-00
 Kotlina (LP Vsetínské Bečvy v km 61,90) 10189372  4-11-01-0930-0-00
 Úlehla 10191410  4-11-02-0020-0-00