POVODŇOVÝ PLÁN obce Poličná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005506/2016; ze dne 12. 10. 2016
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PMO57107/2016-419/To; ze dne 20. 10. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Valašské Meziříčí - Odbor životního prostředí
Č. j.: ČJ MěÚVM 72372/2016; ze dne 09. 12. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 11. 2023
offline verze 29. 11. 2023
digitalizovaná verze 29. 11. 2023
databáze POVIS 29. 11. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i