Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Poličná 144, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 702 088 409
E-mail: obec@policna.cz
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Tel.: 571 674 111
E-mail: epodatelna@muvalmez.cz

Odbor životního prostředí
Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Ing. Petr Křístek - vedoucí odboru
Tel.: 571 674 212
E-mail: kristek@muvalmez.cz

Oddělení vodního hospodářství 
Ing. Jana Kopecká - vedoucí oddělení
Tel.: 571 674 231
E-mail: kopecka@muvalmez.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.:  577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Jana Káčerová - vedoucí odboru
Tel.: 577 043 350
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Dana Zápecová - vedoucí oddělení
Tel.: 577 043 357

E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz