Hladinoměry - Přílepy

Martinice (Mojena)

Hlásný profil kategorie C se nachází na návsi v obci Martinice na mostě silnice do Žeranovic. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Martinice. Obec dále varuje Zahnašovice, Chrášťany a Tlumačov, které se nachází na toku Mojeny pod obcí a město Holešov (ORP).

Přílepy (Mojena)

Hlásný profil kategorie C v obci Přílepy na vodním toku Mojena se nachází na hospodářském mostku v jihovýchodní části obce pod silnicí do Lukovečku u č.p. 190. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Přílepy. Obec dále varuje Martinice, Zahnašovice, Chrásťany a Tlumačov, které se nachází na toku Mojeny pod obcí a město Holešov (ORP).