Osnova souhrnné zprávy o povodni

1. Hydrometeorologická situace

 • Popis hydrometeorologické situace před povodní

 • Stav před povodní na vodních tocích a rozhodujících vodních dílech

 • Průběh hydrologických jevů za povodně, kulminační průtoky

 • Průběh ledových jevů na tocích a jejich vliv na průběh povodně

 • Ovlivnění hydrologické situace vodními díly, rozhodující manipulace

 

2. Provedená opatření na ochranu před povodněmi na území obce Přílepy

 • Provozní situace na vodních tocích

 • Činnost jednotlivých složek, přehled zabezpečovacích prací

 • Zhodnocení spolupráce s povodňovými orgány dalších stupňů a s dalšími účastníky povodňové služby

 • Vyžádání výpomoci (hasiči, policie, armáda, ostatní)

 • Přehled významných záchranných prací (evakuace)

 • Přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity

 • Celkové zhodnocení povodňových aktivit na území obce Přílepy

 • Vyčíslení mimořádných nákladů za povodně

 

3. Důsledky povodně a vzniklé škody

 • Rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty

 • Škody na vodních tocích a objektech s tokem souvisejících

 • Škody a závady na ostatních objektech

 • Vyčíslení povodňových škod

 

4. Celkové zhodnocení, návrh opatření

 • Vlastní přijatá opatření

 • Potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací

 • Opatření k odstranění povodňových škod

 • Opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby v rámci území obce Přílepy

 

5. Přílohy

 • Tabulky, grafy

 • Fotografie

 • Videozáznamy