Příslušný povodňový orgán

 

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Přílepy 4, 769 01 Holešov
Tel.:
573 397 992
E-mail: obec@prilepy.cz
Masarykova 628 , 769 17 Holešov
Tel.:
573 521 402
E-mail:  hana.vedrova@holesov.cz
Třída T.Bati, 761 90 Zlín
Tel.:  577 043 350
E-mail: ivana.seflova@kr-zlinsky.cz