Vzor vyhlášení SPA

Povodňová komise obce Přílepy

 

Věc: Vyhlášení stavu pohotovosti (ohrožení) v rámci územní působnosti obce Přílepy podle § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Podle hlášení Povodňové komise obce Přílepy dne___.___.____ v ___:___ hod bylo na vodním toku __________ v profilu __________v ___:___ hod dosaženo hodnot výšky hladiny ____ cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity - stav pohotovosti (III. stupni povodňové aktivity - stavu ohrožení).

 

Proto Povodňová komise obce Přílepy vyhlašuje dnes, t. j. ___.___._____ v ___:___ hod. stav pohotovosti (stav ohrožení) ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. v rámci územní působnosti obce Přílepy.

 

Vyhlášení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno povodňové komisi ORP Holešov.

 

 

V Přílepech dne ___.___._____ v ___:___ hod.

 

 

 

____________________________________

Předseda povodňové komise obce Přílepy