Vzor odvolání SPA

Povodňová komise obce Přílepy

 

Věc: Odvolání druhého a třetího stupně povodňové aktivity - stavu pohotovosti a stavu ohrožení ve správním obvodu obce Přílepy a vodním toku __________ od říčního kilometru  __________ po říční kilometr __________

 

Povodňová komise obce Přílepy odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti a stav ohrožení na území obce Přílepy na vodním toku __________ od říčního kilometru __________ do říčního kilometru __________dne___. ___. _____ v ___hodin ____ minut.

 

Zrušení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno povodňové komisi ORP Holešov.

 

V Přílepech dne ___. ___. _____ v ___hodin

 

 

___________________________________

Předseda povodňové komise obce Přílepy