Hladinoměry - Pyšel

Nesměř (Oslava)

Hlásný profil kat. A se nachází v území obce Dolní Heřmanice na levém břehu vodního toku Oslava pod mostem. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem hlásného profilu je ČHMÚ Brno.

Velké Meziříčí (Oslava)

Hlásný profil kat. A se nachází v intravilánu města Velké Meziříčí na pravém břehu vodního toku Oslava. Měrný profil je umístěn 50 m pod soutokem vodního toku Oslavy s Balinkou. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.