Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pyšel a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 

Přímý výkon správy toku:
Provoz Náměšť nad Oslavou závodu Dyje, Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
Pavel Rous, tel.: 568 620 417, email: provoznamest@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Oslava 10100020 4-16-02-061/1,
4-16-02-061/2,
4-16-02-063
Častonický potok 2,55 10194852 4-16-02-077
Bezejmenný tok (přítok do nádrže Dubovec) 2,27 10192625 4-16-02-077
Bezejmenný tok (náhon do mlýna Oslava) 1,07 10191514 4-16-02-062
Bezejmenný tok (levostranný přítok Oslavy) 0,55 10207041 4-16-02-063

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Ing. Pavel Hopjan, tel.: 724 523 201, e-mail: ost52@lesycr.cz


Rajon - příslušný správce VT na území obce Pyšel:
Rajon 204 - Správa toků, detašované pracoviště Třebíč
Bc. Žampach Zbyněk, tel.: 723 328 288, e-mail: zbynek.zampach@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Pyšel, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Podkovák 10191412 4-16-02-062
Třeběnec 1,88 10207726 4-16-02-062
LP Podkováka v km 2,25 1,59 10188113 4-16-02-062
PP Oslavy v km 44,1 1,30 10192461 4-16-02-063
PP Podkováka v km 1,2 0,99 10200127 4-16-02-062
Bezejmenný tok (pravostranný přítok Podkováku) 0,70 10190925 4-16-02-062
Bezejmenný tok (pravostranný přítok Oslavy) 0,57 10206515 4-16-02-063