Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Pyšel 120, 67571 Náměšť nad Oslavou
Dočasná změna sídla: Pyšel 52

Tel.: 606 044 255
E-mail: starostka@pysel.cz
Oficiální adresa: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Poštovní adresa: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Tel: 568 896 111
E-mail: epodatelna@trebic.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Jana Kristková
Tel: 568 805 254
E-mail: j.kristkova@trebic.cz
Seifertova 24, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111, 564 602 100
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Oddělení vodního hospodářství - Mgr. Jaroslav Mikyna
Tel: 564 602 267, 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra