POVODŇOVÝ PLÁN obce Pyšel

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/000320/2018; ze dne 12. 05. 2018
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-2793/2018/5419; ze dne 17. 05. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP 74413/18-SPIS 12516/2018/Rep; ze dne 16. 11. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 06. 2023
offline verze 30. 06. 2023
digitalizovaná verze 30. 06. 2023
databáze POVIS 30. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i