Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Pyšel je při povodni bezprostředně ohrožováno 16 budov (4 budovy vodním tokem, 12 budov zvláštní povodní), které trvale obývá zhruba 27 obyvatel, z toho 4 patří do rizikové skupiny (osoby starší 70 let a osoby se zhoršenou mobilitou nebo orientací). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Při přívalové povodni je potenciálně ohroženo dalších 15 budov a 45 obyvatel»
Ohrožené objekty na území obce Pyšel - agregované

Ohrožené objekty na území obce Pyšel - Vaneč

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území obce Pyšel
Kontaminovaná místa na území obce Pyšel

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Pyšel.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou zpracovány, jsou uloženy na OÚ Pyšel u předsedy povodňové komise obce.