Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa Mobil
Martina Brestovská starostka 606 044 255
Marie Mejzlíková účetní 702 006 436
Miroslava Dvořáková prodavačka 601 168 478

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Adresa Mobil
Jan Pospíšil zastupitel
Michal Beránek Velitel SDH
Karel Plecitý místostarosta
Karel Puža Velitel SDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Malotraktor s čelním nakladačem, motorová pila Obec Pyšel Chyba Jiří
Pila, plovoucí čerpadlo, motorová stříkačka SDH Pyšel Puža Karel
Centrála, motorová stříkačka SDH Vaneč Pospíšil Jan
Traktory, nakladače, cisterny DVP Pyšel Dvořák Stanislav
Bagry, nakladače Zemní práce Tůma Martin Tůma

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Pyšel

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubyt. kapacita Stra. kapacita
Kulturní dům
Vaneč
Shromáždění,
nouzové ubytování
Jan
Pospíšil
40 --
Základní škola Pyšel Shromáždění,
nouzové ubytování
Bronislava
Černá
40 --

 

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování potravinami na území obce Pyšel

Subjekt Adresa Telefon
Potraviny Bala Budišov Budišov 35 778 704 765