Hladinoměry - Řeka

Řeka (Ropičanka)

Hlásný profil kat. C Řeka, Ropičanka ve správě ČHMÚ se nachází na levém břehu Ropičanky v severní části obce (poblíž č.p. 2).

Smilovice (Ropičanka)

Hlásný profil kat. C Smilovice, Ropičanka je umístěný na ř. km 8,02 zhruba 100 m pod jezem Smilovice.