Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Třinec.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Řeka.

Osoby na území obce Řeka budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření vedlejší silnice z Řeky do Gutů u kamenolomu (cca v okolí ř. km 10,7-11,2 Ropičanky). Objízdná trasa směrem na Guty povede přes obec Smilovice (v případě zneprůjezdnění i místní komunikace ve Smilovicích pak přes Střítež) »

Dopravní omezení na území obce Řeka

Název Popis omezení Vodní tok (ř. km)
Cesta na Guty Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření vedlejší silnice z Řeky do Gutů u kamenolomu (Kamenolom Řeka slezský kámen a.s.) - Místní komunikace je neprůjezdná cca od ř. km 10,7 - 11,2 Ropičanky Ropičanka, ř. km 11,2

Objízdné trasy na území obce Řeka

Název Popis trasy
Přes Smilovice do Gutů Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření vedlejší silnice z Řeky do Gutů u kamenolomu. Objízdná trasa směrem na Guty povede přes obec Smilovice (v případě zneprůjezdnění i místní komunikace ve Smilovicích pak přes Střítež).

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.