Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Řeka 73, 739 55 Smilovice
Tel.: 558 694 652, 558 637 305
E-mail: obecreka@cbox.cz
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Tel: 558 306 111
Fax: 558 306 143
E-mail: epodatelna@trinecko.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Milan Worek
Tel: 558 306 316
E-mail: milan.worek@trinecko.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra