Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek - správce VT na území obce Ing. Otomar Král

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Řeka, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Ropičanka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10100429

 

Vodní tok Lavičský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10211487

 

Vodní tok Příslopský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10209914

 

Vodní tok Javorová
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10215178

 

Vodní tok Juryský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10211588

 

Vodní tok Gořolka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10216617

 

Vodní tok LP Ropičanky v km 15,5
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10217589


Vodní tok LP Ropičanky v km 11,4
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10211808


Vodní tok Šťavník
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10390435

 

Vodní tok PP Ropičanky v km 13,9
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10212678


Vodní tok PP Ropičanky v km 15,6
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10215868

 

Vodní tok Godula
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10212558


Vodní tok PP Ropičanky v km 11,6
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10214729

 

Vodní tok PP Ropičanky v km 15,3
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10213960


Vodní tok LP Lavičského p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10209672

 

Vodní tok PP Příslopského p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10209776


Vodní tok přítok LP Ropičanky v km 15,5
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10391739

 

Vodní tok PP Ropičanky v km 13,7
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10212136


Vodní tok PP Juryského p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10391741

 

Vodní tok PP Gořolky
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-040
ID toku: 10209878