Srážkoměry - Řeka

Kotař

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik.
Stanice vybavena automatickým přenosem dat.

Řeka

Srážkoměr obce je umístěn v jižní části obce na vodárenském objektu.

Smilovice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází u Ropičanky poblíž převáděče.