Hladinoměry - Stará Ves nad Ondřejnicí

Kozlovice (Ondřejnice)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Odry, státní podnik. Profil je umístěn na pravém břehu poblíž budovy s č. p. 443. Profil je vybaven zařízením pro automatický sběr dat.

Petřvald (Lubina)

Hlásný profil Povodí Odry, s.p. kategorie A

Svinov (Odra)

Hlásný profil kategorie A, jehož provozovatelem je povodí Odry, státní podnik. Profil je umístěn na 300 m  nad mostem, který spojuje centrum s Porubou (Svinov-mosty). SPA je platné pro úsek Albrechtičky - soutok s Opavou.

Trnávka (Trnávka)

Hlásný profil je umístěn na mostě MK na p.č. 827/2 v severní části obce.

Hladiny SPA se měří od horní hrany mostovky.