Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Frýdek - Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek – Místek

Přímý výkon správy toku:
VHP Ostrava, Střádalů 26, 718 00 Ostrava

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Odra
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-152, 2-01-01-146, 2-01-01-145, 2-01-01-124/1
ID toku: 10100012

 

Vodní tok Lubina
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-145, 2-01-01-141
ID toku: 10100109
Správcovství na ř. km 0,0 - 28,67

 

Vodní tok Ondřejnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-151, 2-01-01-149
ID toku: 10100180
Správcovství na ř. km 0,0 - 19,0930

 

Vodní tok Trnávka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-144, 2-01-01-142
ID toku: 10213677

 

Vodní tok Machůvka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-151, 2-01-01-149
ID toku: 10215086

 

Vodní tok Mlýnský náhon
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-152
ID toku: 10215061

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-124/1
ID toku: 10217884

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-124/1
ID toku: 10212561

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-150
ID toku: 10217804

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-150
ID toku: 10213171

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Správce VT na území obce je Mgr. Martin Schönwälder tel.: 725 257 574, e-mail.: Schonwalder.ost51@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Lubina
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-145, 2-01-01-141
ID toku: 10100109
Správcovství na ř. km 28,6700 - 36,3470

 

Vodní tok Ondřejnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-151, 2-01-01-149
ID toku: 10100180
Správcovství na ř. km 19.0930 - 29.1910

 

Vodní tok Rakovec
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-143
ID toku: 10208787

 

Vodní tok Jarkovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-151
ID toku: 10286010

 

Vodní tok PP VT Rakovec
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-143
ID toku: 10214418

 

  • Vodní toky bez určeného správce povodí.

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. U těchto toků není určený správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-151
ID toku: 10215181

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-151
ID toku: 10216391

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-124/1
ID toku: 10215737

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-145
ID toku: 10210154

 

Vodní tok náhon
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-150
ID toku: 10215042

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-149
ID toku: 10218345

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-151
ID toku: 10209650