POVODŇOVÝ PLÁN obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/05154/2018/922/45.19; ze dne 17. 04. 2018
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR951/001582/2018; ze dne 06. 04. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Ostravy - Odbor ochrany životního prostředí
Č. j.: SMO/214348/18/OŽP/Br; ze dne 24. 05. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 02. 2021
offline verze 03. 02. 2021
digitalizovaná verze 03. 02. 2021
databáze POVIS 03. 02. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i